Thứ 2 – Thứ 6
(11h – 17h)

Thứ 2 – Chủ nhật
(Cả ngày)

Thứ 2 – Chủ nhật
(Cả ngày)

Thứ 2 – Chủ nhật
(Cả ngày)

MIỄN PHÍ, KHÔNG GIỚI HẠN CÁC LOẠI RAU NẤM, KEM TƯƠI, NƯỚC UỐNG VÀ BẮP RANG BƠ …

NƯỚC LẨU

THỊT NHÚNG LẨU

HẢI SẢN